Program Světlo v architektuře


Čtvrtek 23.03.2017


Poradenské centrum České společnosti pro osvětlování

Odborníci z České společnosti pro osvětlování budou odpovídat na otázky na téma osvětlováníTyp akce: Poradenství

Datum zahájení: Čtvrtek, 23.03.2017 10:00

Datum ukončení: Neděle, 26.03.2017 17:00

Místo konání: PVA EXPO PRAHA

Hala 6

Organizátor: ABF, a.s.Barva světla

V oblasti kolorimetrie se používá pojmů typicky ze tří oblastí, které je třeba rozlišovat, ale zároveň znát i jejich vzájemný vztah. Jsou to pojmy z oblasti fyzikální (světelný podnět, jeho spektrální složení), psychofyzikální (chromatičnost jako barevná vlastnost světla, kolorita jako barevná vlastnost předmětu) a psychosenzorické (vlastní pojem barva). V této přednášce bude pozornost věnována jednotlivým atributům používaným k popisu barvy světla jako jsou barevný tón, sytost, jas a relativní jas.Typ akce: Přednáška

Datum zahájení: Čtvrtek, 23.03.2017 11:30 - 12:00

Místo konání: PVA EXPO PRAHA

Hala 6

Organizátor: ABF, a.s.

Zbývající kapacita účastníků: 12

Pro Vaši účast je nutná registrace zde!
Blok odborných přednášek

Typ akce: Přednáška

Datum zahájení: Čtvrtek, 23.03.2017 11:30 - 17:00

Místo konání: PVA EXPO PRAHA

HALA 6

Organizátor: ABF, a.s.

Vstupné: zdarma v rámci vstupenky na výstavuTeplota chromatičnosti

Zabarvení světla světelného zdroje významně ovlivňuje celkový barevný vzhled objektů. Jedním z parametrů umožňujících vzájemná porovnání světelných zdrojů s rozdílnými spektrálními složeními emitovaného záření je teplota chromatičnosti. V této přednášce bude pozornost věnována pojmům Teplota chromatičnosti, ekvivalentní teplota chromatičnosti, náhradní teplota chromatičnosti, metamerie a index podání barev.Typ akce: Přednáška

Datum zahájení: Čtvrtek, 23.03.2017 12:00 - 12:30

Místo konání: PVA EXPO PRAHA

Hala 6

Organizátor: ABF, a.s.

Zbývající kapacita účastníků: 14

Pro Vaši účast je nutná registrace zde!
Svítidla a světelné zdroje – parametry

Technické a provozní parametry svítidel a světelných zdrojů, měření světelně technických parametrů a jejich zpracování v elektronické podobě, využití elektronických formátů ve výpočetních programech, provozní parametry svítidel (stárnutí, křížové charakteristiky)Typ akce: Přednáška

Datum zahájení: Čtvrtek, 23.03.2017 12:30 - 13:00

Místo konání: PVA EXPO PRAHA

Hala 6

Organizátor: ABF, a.s.

Zbývající kapacita účastníků: 15

Pro Vaši účast je nutná registrace zde!
Volba vhodné osvětlovací soustavy a materiálu

Specifikace požadavků na osvětlovací soustavu již ve fázi návrhu s důrazem na specifikaci předpokládaného provozu (spínání, doba provozu,..), distribuci světelného toku (volba typu svítidla dle osvětlovaného prostoru) a kvantitativní a kvalitativní vlastnosti moderních světelných zdrojů (zejména vlastnosti LED).Typ akce: Přednáška

Datum zahájení: Čtvrtek, 23.03.2017 13:30 - 14:00

Místo konání: PVA EXPO PRAHA

Hala 6

Organizátor: ABF, a.s.

Zbývající kapacita účastníků: 14

Pro Vaši účast je nutná registrace zde!
Vizualizace a výpočty

Při návrhu osvětlení je třeba dbát nejen na to, aby navržený prostor dobře vypadal, ale i na to, aby návrh vyhovoval platným normám a vyhláškám. Vhodné programové vybavení může pomoci s ověřením správnosti a funkčnosti výběru svítidel a jejich uvažovaného rozmístění. Významnou funkcí programu je i vizualizace návrhu, neboli umožnění porovnání představy uživatele se skutečností. Na praktických ukázkách budou demonstrovány možnosti návrhu, vypočtu i vizualizace umělého, denního i sdruženého osvětlení.Typ akce: Přednáška

Datum zahájení: Čtvrtek, 23.03.2017 14:00 - 14:30

Místo konání: PVA EXPO PRAHA

Hala 6

Organizátor: ABF, a.s.

Zbývající kapacita účastníků: 15

Pro Vaši účast je nutná registrace zde!
Údržba – možnosti údržby

Problematika určení udržovacího činitele v rámci návrhu osvětlovací soustavy v kontextu s reálným chováním osvětlovací soustavy, reálnou údržbou a reálným ověřováním vlastností osvětlovací soustavy měřením.Typ akce: Přednáška

Datum zahájení: Čtvrtek, 23.03.2017 14:30 - 15:00

Místo konání: PVA EXPO PRAHA

Hala 6

Organizátor: ABF, a.s.

Zbývající kapacita účastníků: 26

Pro Vaši účast je nutná registrace zde!
Jasová analýza, ověřování, měření

Princip jasového analyzátoru, možnosti měření jasu v praktických aplikacích, využití jasové analýzy při hledání problematických míst v osvětlovacích soustavách, hodnocení oslnění.Typ akce: Přednáška

Datum zahájení: Čtvrtek, 23.03.2017 15:00 - 15:30

Místo konání: PVA EXPO PRAHA

Hala 6

Organizátor: ABF, a.s.

Zbývající kapacita účastníků: 26

Pro Vaši účast je nutná registrace zde!
Světlo v legislativě

Přehled, kde všude se v platné evropské či naší legislativě se vyskytují požadavky na denní, umělé, nouzové osvětlení. Jsou normy na osvětlení závazné?Typ akce: Přednáška

Datum zahájení: Čtvrtek, 23.03.2017 15:30 - 16:00

Místo konání: PVA EXPO PRAHA

Hala 6

Organizátor: ABF, a.s.

Zbývající kapacita účastníků: 27

Pro Vaši účast je nutná registrace zde!
Co se už do předpisů nevejde

Ukázky toho, co požadavkům naší legislativy neodpovídá, ale přesto se vyskytuje. Na co si dávat pozor při umisťování pracovišť.Typ akce: Přednáška

Datum zahájení: Čtvrtek, 23.03.2017 16:00 - 16:30

Místo konání: PVA EXPO PRAHA

Hala 6

Organizátor: ABF, a.s.

Zbývající kapacita účastníků: 35

Pro Vaši účast je nutná registrace zde!
OPENING PARTY

B2B SetkáníTyp akce: Společenská akce

Datum zahájení: Čtvrtek, 23.03.2017 17:30 - 20:00

Místo konání: PVA EXPO PRAHA

Hala 6

Organizátor: ABF, a.s.

Zbývající kapacita účastníků: 860

Pro Vaši účast je nutná registrace zde!
Pátek 24.03.2017


Odborné přednášky

Typ akce: Přednáška

Datum zahájení: Pátek, 24.03.2017 11:00 - 17:00

Místo konání: PVA EXPO PRAHA

Hala 6

Organizátor: ABF, a.s.

Vstupné: zdarma v rámci vstupenky na výstavuVýkon a teplota chromatičnosti světlovodu

Technologie mají zásadní vliv na účinnost světlovodu i barvu denního světla. Přijdtě pochopit jak lze účinně přivádět nezabarvené denní světlo do neosvětlitelných prostor.Typ akce: Přednáška

Datum zahájení: Pátek, 24.03.2017 12:00 - 12:30

Místo konání: PVA EXPO PRAHA

HALA 6

Organizátor: ABF, a.s.

Zbývající kapacita účastníků: 44

Vstupné: zdarma v rámci vstupenky na výstavu

Pro Vaši účast je nutná registrace zde!
Letošní novinky ze zahraničí

Veletrh IMM 2017 Kolín nad Rýnem - komentovaná fotoreportáž.Typ akce: Přednáška

Datum zahájení: Pátek, 24.03.2017 12:00 - 12:30

Místo konání: PVA EXPO PRAHA

HALA 6

Organizátor: ABF, a.s.

Zbývající kapacita účastníků: 43

Vstupné: zdarma v rámci vstupenky na výstavu

Pro Vaši účast je nutná registrace zde!
Návrh architekturního osvětlení

Návrh architekturního osvětlení staveb, drobné architektury a přírodních prvků je třeba vnímat v širším kontextu okolního prostředí, které ovlivňuje, a kterým je ovlivňováno.Nejedná se o běžnou aplikační oblast osvětlování, jelikož zde velmi zásadní roli hraje architektonicko-urbanistické hledisko. Architektonický pohled je v tomto případě nepostradatelný. Pro dosažení požadovaného účinky je třeba při návrhu architekturního osvětlení zohlednit řadu aspektů, jako jsou pozorovací směry, pozorovací vzdálenost, tvar, kompozice, materiál a barevnost povrchů a další. Velmi důležitá je také znalost možností technických prostředků, tedy světelných zdrojů svítidel a systémů ovládání.Typ akce: Přednáška

Datum zahájení: Pátek, 24.03.2017 13:30 - 14:30

Místo konání: PVA EXPO PRAHA

Hala 6

Organizátor: ABF, a.s.

Zbývající kapacita účastníků: 21

Vstupné: zdarma v rámci vstupenky na výstavu

Pro Vaši účast je nutná registrace zde!
Budoucnost denního osvětlování

Způsoby denního osvětlování , Výhody osvětlování světlovou, Technologie světlovodů , Solatube International, Inc. , Použití pro různé efekty , Jak má fungovat světlovod , Produktové řady Solatube, Příklad realizací – fotogalerieTyp akce: Přednáška

Datum zahájení: Pátek, 24.03.2017 14:30 - 15:00

Místo konání: PVA EXPO PRAHA

Hala 6

Organizátor: ABF, a.s.

Zbývající kapacita účastníků: 46

Vstupné: zdarma v rámci vstupenky na výstavu

Pro Vaši účast je nutná registrace zde!