Program Světlo v architektuře


Doprovodný program v PDF ke stažení zde

Čtvrtek 21.03.2019


PORADENSKÉ CENTRUM OBORU SVĚTLO A OSVĚTLOVÁNÍ

Odborné poradenství s garantem Metrolux s.r.o., expozice časopisu SvětloTyp akce: Poradenství

Datum zahájení: Čtvrtek, 21.03.2019 10:00

Datum ukončení: Neděle, 24.03.2019 17:00

Místo konání: Hala 6, stánek 6S11

Organizátor: Světlo v praxi

Vstupné: zdarma v rámci vstupenky na veletrh


Více info zdeSLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ VELETRHŮ

Typ akce:

Datum zahájení: Čtvrtek, 21.03.2019 11:00 - 11:10

Místo konání: Hala 3, MEDIA CAFÉ, pódium

Organizátor: ABF

Vstupné: zdarma na základě pozvánky


Více info zdeTRENDY OSVĚTLOVÁNÍ V KANCELÁŘÍCH

Představíme si moderní způsob osvětlení kanceláří. Podíváme se na parametry osvětlení, výběr vhodných typů svítidel, možnosti řízení osvětlení včetně systému HCL. Přednášející: Ing. Daniel Novák, firma Halla, a.s.Typ akce: Přednáška

Datum zahájení: Čtvrtek, 21.03.2019 11:30 - 12:30

Místo konání: Hala 6, pódium

Organizátor: Světlo v praxi

Vstupné: zdarma v rámci vstupenky na veletrh


Více info zdeŘÍZENÍ OSVĚTLENÍ

Tato přednáška ukáže systémy řízení osvětlovacích soustav, možnosti ovládání osvětlení, jaké komponenty jsou pro systémy řízení dnes dostupné a systém DALI. Přednášející: Ing. Richard Kaloč, firma DNA CENTRAL EUROPE, s.r.o.Typ akce: Přednáška

Datum zahájení: Čtvrtek, 21.03.2019 12:30 - 13:30

Místo konání: Hala 6, pódium

Organizátor: Světlo v praxi

Vstupné: zdarma v rámci vstupenky na veletrh


Více info zdeBIM, INFORMAČNÍ MODELOVÁNÍ BUDOV

Co je vlastně metodika BIM? Ukážeme si výhody BIM pro práci projektantů a architektů, ale také se zaměříme na jeho výhody pro vaše prezentace směrem ke koncovému uživateli. Seznámíme se s různými druhy SW používaných v oblasti BIM. Přednášející: Petr Vaněk, Odborná rada pro BIM z.s.Typ akce: Přednáška

Datum zahájení: Čtvrtek, 21.03.2019 13:30 - 14:30

Místo konání: Hala 6, pódium

Organizátor: Světlo v praxi

Vstupné: zdarma v rámci vstupenky na veletrh


Více info zdeTESTY LED ZDROJŮ PRO DOMÁCNOSTI

Zaměříme se na parametry LED zdrojů určených pro domácnost. Co máme sledovat při jejich výběru? Jaké zdroje doporučujeme pro jednotlivé prostory v bytech a domech? Projdeme si výsledky testů měření ve fotometrické laboratoři. Porovnáme je s údaji výrobců. Přednášející: Ing. Tomáš Sousedík, METROLUX s.r.o.Typ akce: Přednáška

Datum zahájení: Čtvrtek, 21.03.2019 14:30 - 15:30

Místo konání: Hala 6, pódium

Organizátor: Světlo v praxi

Vstupné: zdarma v rámci vstupenky na veletrh


Více info zdePARAMETRY LED SVÍTIDEL

V této přednášce se podíváme na parametry LED svítidel. Způsoby jejich uvádění u LED svítidel, závislost na teplotě. Ukážeme si, na co se zaměřit při porovnání charakteristik jednotlivých výrobců. Probereme souvislost LB faktorů a udržovacího činitele MF. Přednášející: Ing. Jakub Černoch, Osvětlení Černoch s.r.o.Typ akce: Přednáška

Datum zahájení: Čtvrtek, 21.03.2019 15:30 - 16:30

Místo konání: Hala 6, pódium

Organizátor: Světlo v praxi

Vstupné: zdarma v rámci vstupenky na veletrh


Více info zdeOSVĚTLENÍ OD STUDIE AŽ PO REALIZACI ZAKÁZKY POHLEDEM ARCHITEKTA

Přední český architekt nám představí svůj náhled na osvětlení při návrhu a realizaci staveb. Přednášející: Ing. arch. Eduard Trembulák, Ian Bryan Architecs, s.r.o.Typ akce: Přednáška

Datum zahájení: Čtvrtek, 21.03.2019 16:30 - 17:30

Místo konání: Hala 6, pódium

Organizátor: Světlo v praxi

Vstupné: zdarma v rámci vstupenky na veletrh


Více info zdeSVĚTLO V ARCHITEKTUŘE OPENING

B2B setkání s vyhlášením cen časopisu SvětloTyp akce: Přednáška

Datum zahájení: Čtvrtek, 21.03.2019 17:30 - 19:30

Místo konání: Hala 6, pódium

Organizátor: ABF, a.s.

Vstupné: zdarma v rámci vstupenky na veletrh


Více info zdePátek 22.03.2019


ODBORNÝ SEMINÁŘ NEJNOVĚJŠÍ TRENDY A INOVACE V OSVĚTLENÍ

V rámci projektu Premiumlight Pro zaměřeného na propagaci úsporného a kvalitního osvětlení vás zveme na odborný seminář zaměřený na novinky a inovace z oblasti osvětlení. Seminář je určen především pro odbornou veřejnost, architekty a projektanty. Hlavními tématy budou: • kvalita osvětlení, • vliv světla na zdraví člověka, • nejnovější technické trendy, • světlo v architektuře. . Přednášet budou mimo jiné přední odborníci v oblasti osvětlení a oboru s osvětlením úzce souvisejících: RNDr. Zdeňka Bendová, Ph.D. (Národní ústav duševního zdraví), Ing. arch. Luboš Sekal (ateliér A.A.L.S.) a Ing. Petr Žák, Ph.D. (ČVUT FEL v Praze). Účast potvrdili také zástupci předních světových firem, kteří v krátkých vstupech představí aktuální novinky. Registrace nutná na webu www.premiumlight.czTyp akce: Přednáška

Datum zahájení: Pátek, 22.03.2019 10:00 - 14:00

Místo konání: Vstupní hala I, Konferenční centrum, sál 1

Organizátor: Premiumlightpro

Vstupné: zdarma v rámci vstupenky na veletrh


Více info zdeSVĚTLO VE ŠKOLÁCH JAKO NÁSTROJ KONCENTRACE I RELAXACE

Ing. Daniel Novák ve své přednášce popíše reálný stav osvětlení škol na konkrétním případu a představí návrhy nových osvětlovacích soustav. Neopomene zmínit nejnovější trendy jako HCL a opře se o výpočty a realizace firmy Halla. Zaměří se také na ekonomické zhodnocení osvětlení a dozvíte se, jak je možné rekonstrukce financovat dotací. Přednášející: Ing. Daniel Novák, Halla, a.s.Typ akce: Přednáška

Datum zahájení: Pátek, 22.03.2019 10:30 - 11:30

Místo konání: Hala 6, pódium

Zbývající kapacita účastníků: 92

Vstupné: zdarma v rámci vstupenky na veletrh

Pro Vaši účast je nutná registrace zde!Více info zdeHODNOCENÍ PODÁNÍ BAREV U UMĚLÝCH ZDROJŮ SVĚTLA

Vývoj v oblasti hodnocení podání barev u přibližně bílých světelných zdrojů získal novou dynamiku pro příchodu polovodičových světelných zdrojů na reálný trh. Prudký rozvoj výroby LED a hledání nových typů luminoforů, které dávají značné rozdíly ve spektrálními složení zářivé energie, často při stejném slovním označení barevného tónu u různých výrobků (bílá, teplá bílá...). To vede k dezorientaci uživatelů a k problémům rozeznávání barev v mnoha průmyslových odvětvích, zejména v textilním, chemickém, potravinářském průmyslu, výrobě barviv, polygrafii atd. V přednášce je proveden dílčí rozbor vnímání barev člověkem a úskalí, která mohou ovlivnit hodnocení podání barev u umělých světelných zdrojů. Vedle stručného popisu jednotlivých přístupů pro hodnocení podání a věrnosti barev budou diskutovány hlavní problémy jednotlivých metrik. Přednášející: Doc. Ing. Michal Vik, Ph.D., Technická univerzita v LiberciTyp akce: Přednáška

Datum zahájení: Pátek, 22.03.2019 11:30 - 12:15

Místo konání: Hala 6, pódium

Organizátor: Česká společnost pro osvětlování

Vstupné: zdarma v rámci vstupenky na veletrh


Více info zdeASPEKTY BIODYNAMICKÉHO OSVĚTLOVÁNÍ

Přichází doba, kdy prostá produkce světla nestačí a začínáme si uvědomovat další rozměry světla jako zdroje života. Učíme se vnímat světlo jako nezbytnou součást biologie člověka, ale i jiných živých organizmů. Doba, kdy světlo bylo bráno jen jako nosič informace pomáhající orientaci v prostoru, je už za námi. Nové objevy přinášejí nové souvislosti světla a života jako takového a chceme-li zlepšovat své životní podmínky, musíme k těmto skutečnostem přihlížet. Přednášející: doc. Ing. Petr Baxant, Ph.D.Typ akce: Přednáška

Datum zahájení: Pátek, 22.03.2019 12:15 - 13:00

Místo konání: Hala 6, pódium

Organizátor: Česká společnost pro osvětlování

Vstupné: zdarma v rámci vstupenky na veletrh


Více info zdeRUŠIVÉ SVĚTLO VERSUS ARCHITEKTONICKÉ OSVĚTLENÍ

Prezentace se dotýká aktuálního tématu rušivého světla ve vazbě na architektonické osvětlení. Budou zde rozebrány požadavky na jasy osvětlovaných objektů. Tyto budou porovnány s reálnými jasy jiných subjektů a normativními omezeními v oblasti rušivého světla. V rámci prezentace bude na příkladu provedeno zhodnocení namodelovaného světelného toku jdoucího do horního poloprostoru z jednoduchého architektonického osvětlení, reklamního osvětlení a veřejného osvětlení. doc. Ing. Tomáš Novák, Ph.D., prof. Ing. Karel Sokanský, CSc., Ing. Petr Běčák. Přednášející: doc. Ing. Tomáš Novák,Typ akce: Přednáška

Datum zahájení: Pátek, 22.03.2019 13:00 - 13:45

Místo konání: Hala 6, pódium

Organizátor: Česká společnost pro osvětlování

Vstupné: zdarma v rámci vstupenky na veletrh


Více info zdeČLOVĚK - VLIV SVĚTLA A PROSTŘEDÍ

Cílem přednášky je upozornit na problémy, se kterými se setkáváme dnes a denně. Prezentace obohatí téma množstvím názorných fotografií. Přednášející: Ing. Jana Lepší, Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad LabemTyp akce: Přednáška

Datum zahájení: Pátek, 22.03.2019 13:45 - 14:30

Místo konání: Hala 6, pódium

Organizátor: Česká společnost pro osvětlování

Vstupné: zdarma v rámci vstupenky na veletrh


Více info zdeDENNÍ OSVĚTLENÍ A ZASTÍNĚNÍ BUDOV

Přednáška bude zaměřena jednak na praktická řešení při posuzování kvality denního osvětlení v interiérech budov,a také na stanovení míry ovlivnění denního osvětlení a proslunění ve vnitřních prostorech okolními objekty. Přednášející: Ing. Pavel Staněk, ASTRA MS Software s.r.o.Typ akce: Přednáška

Datum zahájení: Pátek, 22.03.2019 14:30 - 15:15

Místo konání: Hala 6, pódium

Organizátor: Česká společnost pro osvětlování

Vstupné: zdarma v rámci vstupenky na veletrh


Více info zde