Program Světlo v architektuře


Čtvrtek 21.03.2019


ODBORNÉ PORADENSTVÍ S ODBORNÝM GARANTEM METROLUX

Odborné poradenství pro zájemce o informace z oboru světlo a osvětlování na stánku časopisu Světlo.Typ akce: Poradenství

Datum zahájení: Čtvrtek, 21.03.2019 10:00

Datum ukončení: Neděle, 24.03.2019 17:00

Místo konání: Hala 6, stánek 6S11

Organizátor: Světlo v praxi

Vstupné: zdarma v rámci vstupenky na veletrh


Více info zdeSLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ

Typ akce:

Datum zahájení: Čtvrtek, 21.03.2019 11:00 - 11:30

Místo konání: Kongresový sál

Organizátor: ABF

Vstupné: zdarma v rámci vstupenky na veletrh


Více info zdePROMĚNY SVĚTLA V NOVODOBÉ KANCELÁŘI

Představíme si moderní způsob osvětlení kanceláří. Podíváme se na parametry osvětlení, výběr vhodných typů svítidel, možnosti řízení osvětlení včetně systému HCL. Přednášející: Ing. Daniel Novák, firma Halla, a.s.Typ akce: Přednáška

Datum zahájení: Čtvrtek, 21.03.2019 11:30 - 12:30

Místo konání: Hala 6, pódium

Organizátor: Světlo v praxi

Vstupné: zdarma v rámci vstupenky na veletrh


Více info zdeŘÍZENÍ OSVĚTLENÍ

Tato přednáška ukáže systémy řízení osvětlovacích soustav, možnosti ovládání osvětlení, jaké komponenty jsou pro systémy řízení dnes dostupné a systém DALI. Přednášející: Ing. Richard Kaloč, firma DNA CENTRAL EUROPE, s.r.o.Typ akce: Přednáška

Datum zahájení: Čtvrtek, 21.03.2019 12:30 - 13:30

Místo konání: Hala 6, pódium

Organizátor: Světlo v praxi

Vstupné: zdarma v rámci vstupenky na veletrh


Více info zdeBIM, INFORMAČNÍ MODELOVÁNÍ BUDOV

Co je vlastně metodika BIM? Ukážeme si výhody BIM pro práci projektantů a architektů, ale také se zaměříme na jeho výhody pro vaše prezentace směrem ke koncovému uživateli. Seznámíme se s různými druhy SW používaných v oblasti BIM. Přednášející: Petr Vaněk, Odborná rada pro BIM z.s.Typ akce: Přednáška

Datum zahájení: Čtvrtek, 21.03.2019 13:30 - 14:30

Místo konání: Hala 6, pódium

Organizátor: Světlo v praxi

Vstupné: zdarma v rámci vstupenky na veletrh


Více info zdeTESTY LED ZDROJŮ PRO DÁMOCNOSTI

Zaměříme se na parametry LED zdrojů určených pro domácnost. Co máme sledovat při jejich výběru? Jaké zdroje doporučujeme pro jednotlivé prostory v bytech a domech? Projdeme si výsledky testů měření ve fotometrické laboratoři. Porovnáme je s údaji výrobců. Přednášející: Ing. Tomáš Sousedík, METROLUX s.r.o.Typ akce: Přednáška

Datum zahájení: Čtvrtek, 21.03.2019 14:30 - 15:30

Místo konání: Hala 6, pódium

Organizátor: Světlo v praxi

Vstupné: zdarma v rámci vstupenky na veletrh


Více info zdePARAMETRY LED SVÍTIDEL

V této přednášce se podíváme na parametry LED svítidel. Způsoby jejich uvádění u LED svítidel, závislost na teplotě. Ukážeme si, na co se zaměřit při porovnání charakteristik jednotlivých výrobců. Probereme souvislost LB faktorů a udržovacího činitele MF. Ing. Jakub Černoch, Osvětlení Černoch s.r.o.Typ akce: Přednáška

Datum zahájení: Čtvrtek, 21.03.2019 15:30 - 16:30

Místo konání: Hala 6, pódium

Organizátor: Světlo v praxi

Vstupné: zdarma v rámci vstupenky na veletrh


Více info zdeOSVĚTLENÍ OD STUDIE AŽ PO REALIZACI ZAKÁZKY POHLEDEM ARCHITEKTA

Přední český architekt nám představí svůj náhled na osvětlení při návrhu a realizaci staveb. Přednášející: Ing. arch. Eduard Trembulák, Ian Bryan Architecs, s.r.o.Typ akce: Přednáška

Datum zahájení: Čtvrtek, 21.03.2019 16:30 - 17:30

Místo konání: Hala 6, pódium

Organizátor: Světlo v praxi

Vstupné: zdarma v rámci vstupenky na veletrh


Více info zdeSVĚTLO V ARCHITEKTUŘE OPENING

B2B setkání s vyhlášením cen časopisu SvětloTyp akce:

Datum zahájení: Čtvrtek, 21.03.2019 17:30 - 20:00

Místo konání: Hala 6, pódium


Více info zdePátek 22.03.2019


ODBORNÝ SEMINÁŘ NEJNOVĚJŠÍ TRENDY A INOVACE V OSVĚTLENÍ

Hlavními tématy budou kvalita osvětlení, vliv světla na zdraví člověka, nejnovější technické trendy a světlo v architektuře. Přednášet budou mimo jiné přední odborníci v oblasti osvětlení a oboru s osvětlením úzce souvisejících: RNDr. Zdeňka Bendová, Ph.D. (Národní ústav duševního zdraví), Ing. arch. Luboš Sekal (ateliér A.A.L.S.) a Ing. Petr Žák, Ph.D. (ČVUT FEL v Praze). Účast potvrdili také zástupci předních světových firem, kteří v krátkých vstupech představí aktuální novinky. PremiumligtproTyp akce: Přednáška

Datum zahájení: Pátek, 22.03.2019 10:00 - 14:00

Místo konání: Vstupní hala I, Konferenční centrum, sál 1

Organizátor: Premiumlightpro

Vstupné: zdarma v rámci vstupenky na veletrh


Více info zdeSVĚTLO VE ŠKOLÁCH JAKO NÁSTROJ KONCENTRACE I RELAXACE

Ing. Daniel Novák ve své přednášce popíše reálný stav osvětlení škol na konkrétním případu a představí návrhy nových osvětlovacích soustav. Neopomene zmínit nejnovější trendy jako HCL a opře se o výpočty a realizace firmy Halla. Zaměří se také na ekonomické zhodnocení osvětlení a dozvíte se, jak je možné rekonstrukce financovat dotací. Přednášející: Ing. Daniel NovákTyp akce: Přednáška

Datum zahájení: Pátek, 22.03.2019 10:30 - 11:30

Místo konání: Hala 6, pódium

Organizátor: Světlo v praxi


Více info zdeHODNOCENÍ PODÁNÍ BAREV U UMĚLÝCH ZDROJŮ SVĚTLA

seminářTyp akce:

Datum zahájení: Pátek, 22.03.2019 11:30 - 12:15

Místo konání: Hala 6, pódium

Organizátor: Česká společnost pro osvětlování

Vstupné: zdarma v rámci vstupenky na veletrh


Více info zdeASPEKTY BIODYNAMICKÉHO OSVĚTLOVÁNÍ

"Přichází doba, kdy prostá produkce světla nestačí a začínáme si uvědomovat další rozměry světla jako zdroje života. Učíme se vnímat světlo jako nezbytnou součást biologie člověka, ale i jiných živých organizmů. Doba, kdy světlo bylo bráno jen jako nosič informace pomáhající orientaci v prostoru, je už za námi. Nové objevy přinášejí nové souvislosti světla a života jako takového a chceme-li zlepšovat své životní podmínky, musíme k těmto skutečnostem přihlížet. Přednášející: doc. Ing. Petr Baxant, Ph.D., Technická univerzita v LiberciTyp akce: Přednáška

Datum zahájení: Pátek, 22.03.2019 12:15 - 13:00

Místo konání: Hala 6, pódium

Organizátor: Česká společnost pro osvětlování

Vstupné: zdarma v rámci vstupenky na veletrh


Více info zdeRUŠIVÉ SVĚTLO VERSUS ARCHITEKTONICKÉ OSVĚTLENÍ

Prezentace se dotýká aktuálního tématu rušivého světla ve vazbě na architektonické osvětlení. Budou zde rozebrány požadavky na jasy osvětlovaných objektů. Tyto budou porovnány s reálnými jasy jiných subjektů a normativními omezeními v oblasti rušivého světla. V rámci prezentace bude na příkladu provedeno zhodnocení namodelovaného světelného toku jdoucího do horního poloprostoru z jednoduchého architektonického osvětlení, reklamního osvětlení a veřejného osvětlení. Přednášející: doc. Ing. Tomáš Novák, Ph.D., VŠB-TU OstravaTyp akce: Přednáška

Datum zahájení: Pátek, 22.03.2019 13:00 - 13:45

Místo konání: Hala 6, pódium

Organizátor: Česká společnost pro osvětlování

Vstupné: zdarma v rámci vstupenky na veletrh


Více info zdeČLOVĚK - VLIV SVĚTLA A PROSTŘEDÍ

Cílem přednášky je upozornit na problémy, se kterými se setkáváme dnes a denně. Prezentace obohatí téma množstvím názorných fotografií. Přednášející: Ing. Jana Lepší, Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad LabemTyp akce: Přednáška

Datum zahájení: Pátek, 22.03.2019 13:45 - 14:30

Místo konání: Hala 6, pódium

Organizátor: Česká společnost pro osvětlování

Vstupné: zdarma v rámci vstupenky na veletrh


Více info zdeDENNÍ OSVĚTLENÍ A ZASTÍNĚNÍ BUDOV

Přednáška bude zaměřena jednak na praktická řešení při posuzování kvality denního osvětlení v interiérech budov,a také na stanovení míry ovlivnění denního osvětlení a proslunění ve vnitřních prostorech okolními objekty. Přednášející: Ing. Pavel Staněk, ASTRA MS Software s.r.o.Typ akce: Přednáška

Datum zahájení: Pátek, 22.03.2019 14:30 - 15:15

Místo konání: Hala 6, pódium

Organizátor: Česká společnost pro osvětlování

Vstupné: zdarma v rámci vstupenky na veletrh


Více info zdeNOVÉ TRENDY V SENZOROVÉ TECHNICE A JEJÍ APLIKACE V PRAXI

Nové trendy v senzorové technice a její aplikace v praxi. Věděli jste, že STEINEL má dnes pět různých systémů senzorů? Přijďte se s námi podělit o naše poznatky a spolu se pokusíme najít různé druhy aplikací senzorové techniky v praxi. Budeme se bavit nejen o technologii, použití ale i o designovém provedení našich produktů. Přednášející: Mgr. Roman Stopka, Neco SK, a.s.Typ akce: Prezentace

Datum zahájení: Pátek, 22.03.2019 15:15 - 15:45

Místo konání: Hala 6, pódium

Organizátor: Neco SK, a.s., Mgr. Roman Stopka

Vstupné: zdarma v rámci vstupenky na veletrh


Více info zdeSobota 23.03.2019


NOVÉ TRENDY V SENZOROVÉ TECHNICE A JEJÍ APLIKACE V PRAXI

Nové trendy v senzorové technice a její aplikace v praxi. Věděli jste, že STEINEL má dnes pět různých systémů senzorů? Přijďte se s námi podělit o naše poznatky a spolu se pokusíme najít různé druhy aplikací senzorové techniky v praxi. Budeme se bavit nejen o technologii, použití, ale i o designovém provedení našich produktů. Přednášející: Mgr. Roman Stopka, Neco SK, a.s.Typ akce: Prezentace

Datum zahájení: Sobota, 23.03.2019 11:00 - 11:30

Místo konání: Hala 6, pódium

Organizátor: Neco SK, a.s.

Vstupné: zdarma v rámci vstupenky na veletrh


Více info zde